ЯМР и скенер

Записване за ЯМР и скенер на тел: 088 577 7656

Какво представлява ядрено-магнитния резонанс?

Магнитно резонансната томография е високо информативна, надеждна и безвредна методика за изобразяване на органите в човешкото тяло чрез използване на радиовълни и магнитно поле. Тези вълни преминават през тялото и след компютърна обработка осигуряват ясни и детайлни образи на изследваните органи.

Методът е безопасен и може да се прилага при деца и бременни. Получените изображения се обработват и съхраняват на електронен носител и се архивират в индивидуално досие на болния, което дава възможност за съпоставка при необходходимост.

Апаратът дава възможност за провеждането на висококачествени изследвания на централна нервна система, гръбначен стълб, коремни органи,анатомични структури в малкия таз, мускулно-скелетна система. При предоставянето на прецизна диагностика екипът прилага техники като: дифузия и перфузия на органите, безконтрастни мозъчни ангиографии.

Магнитно-резонансното изследване на млечни жлези се използва за откриване, стадиране и проследяване на кисти, доброкачествени образувания и карциноми на млечните жлези, както и за проследяване на състоянието на вече поставени силиконови импланти.

Какво представлява компютърна томография?

Апаратът осигурява висока разделителна способност при малка продължителност на диагностичните процедури, което намалява лъчевото натоварване. Методът “Компютърна томография “ комбинира възможностите на компютърните технологии и на рентгеновите лъчи, за да се изобрази моментното състояние на органите в точни и фини детайли. Разработени са и нискодозови протоколи за деца. Получените електронни образи позволяват обработки в 3D режими, архивиране на електронен носител и трансфер.

Компютърната томография е изключително точен метод за диагностициране на тумори в млечната жлеза. В днешно време се счита за рутинен диагностичен метод при заболяванията на млечната жлеза.

Кога се прави скенер на млечна жлеза?

Приложението му е в две основни направления:

  • откриване на туморни формации със всякакъв размер в млечните жлези и потенциалното ангажиране на лимфните възли – мишнични, надключични и парастернални
  • при задължителното предоперативно стадиране на болни с рак на млечната жлеза – доказване или отхвърляне наличието на далечни метастази в най-често засяганите органи – черен дроб, бял дроб, кости, мозък и др.