Биопсия

Записване за биопсия на тел: 088 577 7656

Като златен стандарт в диагностиката на карцином на млечната, щитовидната жлеза и тумори с друга локализация се приемат иглените биопсии, посредством които се взима биологичен материал от болестния участък за микроскопско изследване.

Цени

ВИД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНИ в лв.

БИОПСИЯ – ТАБ НА ПЛЪТНА ЗОНА В ГЪРДА ИЛИ ДРУГА ЗОНА С ЦИТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

150 лв.

БИОПСИЯ НА КИСТА - /ТАБ/ С ИЛИ БЕЗ ЕТИЛИЗАЦИЯ

150 лв.

КОР БИОПСИЯ

Цената включва: цена на автоатична биопсична игла, хистоголична диагноза, определяне на НЕR,

PROGESTERON, ESTRADIOL рецептори

440 лв.