Консултация

Д-р Йордан Спирдонов прави консултация по кръвни изследвания и по образна диагностика (скенер, ЯМР и ПЕТ скенер).

Моля да носите предишни изследвания.

 

Цени

ВИД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНИ в лв.

КОНСУЛТАЦИИ :

 

НА КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

60 лв.

РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ

60 лв.

ЯМР, КТ, ПЕТ/СТ всяко по

110 лв.