Кабинети

Лабораторията разполага със следните кабинети:

Ехография и мамография

Хирургичен кабинет