ПРИЗНАНИЕ

01/02/2022

ПО ПОВОД 85 ГОДИШНИНАТА НА БОЛНИЦА ИСУЛ,

Д-Р СПИРДОНОВ БЕ УДОСТОЕН С ГРАМОТА ЗА ПРИНОСА МУ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛИНИКАТА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА КЪМ БОЛНИЦАТА.

Галерия