ИЗОБРЕТЕНИЕ НА Д-Р СПИРДОНОВ / INVENTION OF DR SPIRDONOV

10/12/2021

БНТ Новините

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР ИЗОБРЕТИ ПРИСТАВКА ЗА СКЕНЕР НА ТЯЛО, ПОДОБРЯВАЩА ДИАГНОСТИКАТА НА РАК - линк към новината

https://bntnews.bg/news/balgarski-lekar-izobreti-pristavka-za-skener-na-tyalo-podobryavashta-diagnostikata-na-rak-1167370news.html

Назад