Презентация на дейността

С Ехографските, Мамографски изследвания и биопсиите извършени в СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се диагностицират Тумори, метастази и функционални заболявания на изследваните органи и тъкани.

Всеки един пациент при необходимост се доуточнява от д-р Спирдонов д.м. с КТ и ЯМР в УМБАЛ "Царица Йоанна" в Клиниката по Образна Диагностика, където е и основното му работно място.

При нас няма пациент, на който да не е поставена точната диагноза. Това ни дава основание да заявим: "Ние виждаме това, което другите не могат"

ехограф за бъбрециВ СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се извършва ехография В -mode, M-mode, CV-Doppler, PW - Doppler на:

 1. Ехография на меки тъкани по цялото тяло
 2. Ехография на слюнчени жлези и образования в ЛЧО
 3. Ехография на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези
 4. Ехография на млечни жлези при жени и мъже, аксили и двустранно на двете артерии и вена субклавия
 5. Ехография на коремни органи:
  - черен дроб, жлъчен мехур, слезка, панкреас, бъбреци, надбъбреци, пикочен мехур, простата - при мъже и Матка и яйчници –при жени.
  Оглеждат се големите съдове в корема – а. и в. илиака, аорта и парааортално пространство, вена кава и паракавално пространство.
 6. Ехография на тестиси, епидидими , скротално съдържимо, артериални и венозни съдове.

В СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се извършват:

 1. Мамографии - стандартни
 2. Мамографии – директно увеличени
 3. Пневмоцистографии след ТАБ
 4. Ехография на млечни жлези при жени и мъже, аксили и двустранно на двете артерии и вена субклавия
 5. ЯМР на млечните жлези в УМБАЛ "Царица Йоанна"

 

Важна информация !!!
На жени до 40 годишна възраст гърдите се преглеждат само с ехограф.
На жените над 40 години се правят мамографии на всеки 2 години, а между тях - ехография на млечните жлези.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 944 1221

Когато диагностичният процес изисква д-р Спирдонов извършва Тr-cut или ТАБ биопсии под ехографски контрол за хистологична верификация, като биологичните материали се гледат от Началника на Клиниката по Патохистология към УМБАЛ " Царица Йоанна"