Работно време

1. ЗА ПЛАНУВАНЕ на БИОПСИЯ, ЯМР или СКЕНЕР при Д-р СПИРДОНОВ, ползвайте телефон  0885 777 656 

2. ЗА ЗАПИСВАНЕ за МАМОГРАФИЯ, платена ЕХОГРАФИЯ или КОНСУЛТАЦИЯ при Д-р СПИРДОНОВ, ползвайте линка

ЛИНК КЪМ ГРАФИКА ЗА  МАМОГРАФИЯ  И КЪМ ГРАФИКА ЗА  ЕХОГРАФИЯ: 

https://easydoc.bg/doctor/d-r-iordan-spirdonov277 

ВНИМАВАЙТЕ НА КОИ ОТ ГРАФИЦИТЕ СЕ ЗАПИСВАТЕ !!!

3. ЗА ЗАПИСВАНЕ за ПРЕГЛЕД и КОНСУЛТАЦИИ при Доц. Д-р СЕДЛОЕВ ползвайте линка

https://easydoc.bg/doctor/doc-d-r-teofil-sedloev-286 - Линк за преглед при доц. д-р Седлоев

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 944 1221

 

               РАБОТНО ВРЕМЕ                           

 МЕСЕЦ НОЕМВРИ

  ГРАФИК  МАМОГРАФСКИ КАБИНЕТ            ГРАФИК  ЕХОГРАФСКИ КАБИНЕТ 

03.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 12.30 

04.11              09.00 - 12.30                                                        08.00 - 12.30

05.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 12.30

 

08.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 12.30 

09.11              09.00 - 18.00                                                        80.00 - 18.00

10.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 13.00

11.11             14.00 - 17.30                                                        14.00 - 18.00 

12.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 18.30 

 

15.11              14.00 - 18.00                                                        14.00 - 18.30 

16.11              09.00 - 18.00                                                        08.30 - 18.00

17.11             09.00 - 12.30                                                        08.30 - 12.00

18.11             09.00 - 12.30                                                        14.00 - 18.00

19.11             09.00 - 12.30                                                        08.30 - 13.00

 

22.11             09.00 - 12.30                                                        08.30 - 13.00

23.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 13.00

24.11              14.00 - 18.30                                                        14.00 - 18.00

25.11              09.00 - 12.30                                                        08.30 - 13.00

  26.10             09.00 - 12.30                                                          08.30 - 13.00

 

29.11              14.00 - 18.30                                                         14.00 - 18.00

  30.11              09.00 - 12.30                                                         08.30 - 13.00

    

ЛИНК КЪМ ГРАФИКА ЗА  МАМОГРАФИЯ  И КЪМ ГРАФИКА ЗА  ЕХОГРАФИЯ: 

ВНИМАВАЙТЕ В КОИ ГРАФИЦИ СЕ ЗАПИСВАТЕ !!!

ЛИНК ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ДОЦ. Д-Р СЕДЛОЕВ: 

https://easydoc.bg/doctor/doc-d-r-teofil-sedloev-286

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 944 1221

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Важна информация !!!
На жени до 40 годишна възраст гърдите се преглеждат само с ехограф.
На жените над 40 години се правят мамографии на всеки 2 г., а между тях - ехография на млечните жлези.

І. Условия за извършване на МАМОГРАФИЯ на млечни жлези:

Пациентите се записват през 30 МИНУТИ в рамките на работното време. Часовете са ориентировъчни. Извършва се специфична медицинска дейност, която изисква различно технологично време за всеки пациент.

Най-учтиво ви молим да проявявате разбиране и да се съобразявате с тази подробност.

ІІ. Условия за прием за различни видове ЕХОГРФИЯ:

  1. Часове се записват ПРЕЗ 30 Минути. 
  2. Незаписаните пациенти се приемат по реда на пристигане между записаните пациенти.
  3. Часовете са ориентировъчни. Извършва се специфична медицинска дейност, като за всеки пациент е необходимо различно време за преглед. Най-учтиво молим пациентите ни да проявяват разбиране и да се съобразяват с тази подробност.