Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПАЦИЕНТИ НА СВОБОДЕН ПРИЕМ ПРИ
д-р Спирдонов д.м.

ЛИНК КЪМ ГРАФИКА ЗА МАМОГРАФИЯ И КЪМ ГРАФИКА ЗА ЕХОГРАФИЯ:

https://easydoc.bg/doctor/d-r-iordan-spirdonov-277

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 944 1221

ЕХОГРАФСКИ И МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ

ВИД НА ИЗЛАДВАНЕ

ЦЕНИ

в л.в.

ЕХОГРАФИЯ НА ГОЛЕМИ И МАЛКИ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

60

ЕХОГРАФИЯ НА ПОВЪРХОНСТНИ СТРУКТУРИ НА КОЖА И КОЖНИ ПРИДАТЪЦИ

60

ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И ШИЙНИ Л.В.

60

ЕХОГРАФИЯ НА ПЕРИФЕРНИ Л.В. НА ЦЯЛО ТЯЛО

70

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ , АКСИЛИ,

АРТЕРИЯ И ВЕНА СУБКЛАВИЯ ДВУСТРАННО

80

КОРЕМНИ ОРГАНИ– Ч. ДРОБ, Ж. МЕХУР, СЛЕЗКА, ПАНРЕАС, БЪБРЕЦИ И НАДБЪБРЕЦИ, ПАРААОРТАЛНО И ПАРАКАВАЛНО ПРОСТРАНСТВА.

МАЛЪК ТАЗ ЖЕНИ

МАЛК ТАЗ МЪЖЕ

 

80

ЕХОГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ, ЕПИДИДИМИ, СКРОТУМ И СЪДОВЕ

80

СТАНДАРТНИ МАМОГРАФИИ - ВСЯКА ГЪРДА В ДВЕ ПРОЕКЦИИ

80

СТАНДАРТНИ МАМОГРАФИИ -НА ЕДНА ГЪРДА В ДВЕ ПРОЕКЦИИ

60

ДИРУКТНО УВЕЛИЧЕНИ МАМОГРАФИИ НА ВСЯКА ГЪРДА

60

ДУКТОГРАФИИ

150

ИНТЕРНЕЦИОНАЛНИ ДИАГНОСТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

 

 

БИОПСИЯ – ТАБ НА ПЛЪТНА ЗОНА В ГЪРДА ИЛИ ДРУГА ЗОНА С ЦИТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ

130

 

БИОПСИЯ НА КИСТА - /ТАБ/ С ИЛИ БЕЗ ЕТИЛИЗАЦИЯ

130

КОР БИОПСИЯ

Цената включва: цена на автоатична биопсична игла, хистоголична диагноза, определяне на НЕR, PROGESTERON, ESTRADIOL рецептори

380

КОНСУЛТАЦИИ :

 

НА КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

40     

РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ

40 

ЯМР, КТ, ПЕТ/СТ всяко по

80


Ехограф и Мамограф

          ЛИНК КЪМ ГРАФИКА ЗА МАМОГРАФИЯ И КЪМ ГРАФИКА ЗА ЕХОГРАФИЯ:   

 https://easydoc.bg/doctor/d-r-iordan-spirdonov-277

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 944 1221

Важна информация !!!
На жени до 40 г гърдите се преглеждат само с ехограф.
На жените над 40 г се правят мамографии на всеки 2 г, а между тях - ехография на млечните жлези.

І. Условия за извършване на МАМОГРАФИЯ на млечни жлези:

Пациентите се записват през 30 МИНУТИ в рамките на работното време. Часовете са ориентировъчни. Извършва се специфична медицинска дейност, която изисква различно технологично време за всеки пациент.
Най-учтиво ви молим да проявявате разбиране и да се съобразявате с тази подробност.

ІІ. Условия за прием за различни видове ЕХОГРФИЯ:

1. Часове се записват ПРЕЗ 30 Минути. 
2. Спешните пациенти се приемат по реда на пристигане между записаните пациенти.
Часовете са ориентировъчни. Извършва се специфична медицинска дейност, като за всеки пациент е необходимо различно време за преглед.
Най-учтиво молим пациентите ни да проявяват разбиране и да се съобразяват с тази подробност.


ЛИНК КЪМ ГРАФИКА ЗА МАМОГРАФИЯ И КЪМ ГРАФИКА ЗА ЕХОГРАФИЯ:

https://easydoc.bg/doctor/d-r-iordan-spirdonov-277