УСЛУГИ

ЕХОГРАФИЯ

 • Слюнчени жлези
 • Лицево Челюстна
 • Област - ЛЧО
 • Л.В. на цяло тяло
 • Щитовидна жлеза
 • Млечни жлези
 • Аксили

КОРЕМНИ ОРГАНИ

 • Черен дроб
 • Жлъчен мехур
 • Слезка
 • Панкреас
 • Бъбреци
 • Надбъбречна жлеза

МАЛЪК ТАЗ

 • Матка
 • Яйчници
 • Простата
 • Пикочен мехур
 • Тестиси

МАМОГРАФИЯ

 • ДУКТОГРАФИЯ
 • ПУНКТИРАНЕ НА КИСТА
 • КОРЕ-БИОПСИЯ

РЕНТГЕН

 • Рентгенови снимки

КОНСУЛТАЦИЯ НА

 • РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ
 • СКЕНЕР
 • МАГНИТЕН РЕЗОНАНС
 • Диагностика
 • Терапевтични манипулации
 • Цитологично изследване

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

С Ехографските, Рентгеновите и Мамографски изследвания извършени в СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се диагностицират Тумори, метастази и функционални заболявания на изследваните органи и тъкани.


Всеки един пациент при необходимост се доуточнява от д-р Спирдонов д.м. с КТ и ЯМР в УМБАЛ "Царица Йоанна" в Клиниката по Образна Диагностика, където е и основното му работно място.

При нас няма пациент, на който да не е поставена точната диагноза. Това ни дава основание да заявим:
"Ние виждаме това, което другите не могат"

В СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се извършва ехография В -mode, M-mode, CV-Doppler, PW - Doppler на :

1. Ехография на меки тъкани по цялото тяло

2. Ехография на слюнчени жлези и образования в ЛЧО

3. Ехография на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези

4. Ехография на млечни жлези при жени и мъже, аксили и двустранно на двете артерии и вена субклавия

5. Ехография на коремни органи:
- черен дроб, жлъчен мехур, слезка, панкреас, бъбреци, надбъбреци, пикочен мехур, простата - при мъже и Матка и яйчници –при жени.
Оглеждат се големите съдове в корема – а. и в. илиака, аорта и парааортално пространство, вена кава и паракавално пространство.

6. Ехография на тестиси, епидидими , скротално съдържимо, артериални и венозни съдове.

В СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се извършват:

1. Мамографии - стандартни
2. Мамографии – директно увеличени
3. Пневмоцистографии след ТАБ
4. Ехография на млечни жлези при жени и мъже, аксили и двустранно на двете артерии и вена субклавия
5. ЯМР на млечните жлези в УМБАЛ "Царица Йоанна"

Подготовка за Мамография

В СМДЛ "МЕДИАРТ" ЕООД се извършват още:

Конвеционални рентгенови снимки на:
1. Черепни кости, ностни кости, синуси
2. Шийна област
3. Торакални прешлени
4. Гръден кош - бял дроб,сърце, ребра , медиастинум.
5. Поясни прешлени
6. Обзорна графия на корем - за камъни в жлъчен мехур и бъбреци, при други заболявания на корема
7. Таз и тазобедрени стави
8. Крайници

Лаборантки на СМДЛ Медиарт

Когато диагностичният процес изисква д-р Спирдонов извършва Тr-cut или ТАБ биопсии под ехографски контрол за хистологична верификация, като биологичните материали се гледат от Началника на Клиниката по Патохистология към УМБАЛ " Царица Йоанна"

Обработване на снимки в кабинета на СМДЛ Медиарт